top of page

כתיבת תוכן

שירותי כתיבת תוכן שיווקי לאתר/לבלוג כולל ייחודיות מקצועית,

 .בעזרת שפה שמדברת לקהל היעד ומניעה לפעולה

שירותי כתיבה לעיתון, 

שירותי עריכה והגהה של עבודות סמינריוניות,

בשפה העברית.

טווח מחירים: 

20-50 אג' למילה

 

לפרטים ניתן לשלוח אימייל ל:

hebrewteacherla@gmail.com

גרפולגית

bottom of page