top of page

 איבחון גרפלוגי מהיר 

כתב ידך הינו יצירה מיוחדת, אישית וייחודית לך. ככזה, הוא כולל בתוכו את המבנה האישיותי ותכונות האופי שלך,

את ההעדפות, הצרכים ועוד. אבחון גרפולוגי מהיר, מציע אבחון מצומצם של אישיותך וישפוך אור על המחסומים בדרך להשגת היעדים השונים שלך. 

כמו כן, האבחון יכלול בתוכו הצעות לשם נקיטת הצעדים התואמים את אופייך ויכולותייך על מנת לקדם אותך בדרך אל עבר המטרות שלך.

מה עלייך לעשות?

  • עלייך לכתוב על נייר חלק בעט כדורי כחול (לא פיילוט), כ-25 שורות של כתיבה חופשית בשפת האם שלך.

  • אפשר לכתוב כל מה שעולה לך באותו רגע.

  • בסוף הכתיבה בבקשה לחתום על הדף.

  • יש לקחת דף חלק נוסף ולצייר עץ בעיפרון בלבד.

  • עלייך לצלם את הדפים ולשלוח אותם באימייל: Hebrewteacherla@gmail.com

  • עלייך להוסיף באימייל את הפרטים הבאים: שם פרטי, גיל, יד כותבת, האם אתה מרכיב משקפיים? כן/לא, האם אתה סובל ממחלה כלשהי? (אסטמה/מחלת לב/מחלת ריאות/לחץ דם/אחר...), מצב משפחתי והאם יש לך שאלה ספציפית לבדיקה. 

 

bottom of page